Refter

Welkom in de refter.


In de refter eten wij. Twee keer per dag komen wij hier samen; voor het ontbijt en het avondmaal.

Tijdens het eten mogen wij niet gezellig met elkaar kletsen. Één monnik leest voor uit de Bijbel en de rest van de broeders eet en luistert.

Benedictus heeft in zijn Regels opgeschreven hoeveel wij mogen eten. Wij krijgen een pond brood, groenten en fruit, een klein beetje vlees of vis en een halve liter wijn per dag. Dat is niet heel veel maar de meeste boeren krijgen veel minder te eten!!!

Er zijn veel dagen waarop wij vasten. Dan eten wij niet en drinken wij alleen water. Sommige broeders denken dat zij God blij maken door zich zelf uit te hongeren. Zij eten alle dagen heel weinig zodat zij alle dagen honger hebben.

Broeder Henk!! Hoe komt het klooster aan het eten?

Het eten wordt zoveel mogelijk op onze eigen landerijen gemaakt. Akkers geven graan en wij hebben vee voor melk en vlees. Ook hebben wij een grote visvijver.

De monniken werken zelf ook op het land maar het zware werk wordt door onze bedienden gedaan. Alleen het werk in de moestuin (groenten), boomgaard (fruit) en kruidentuin doen wij helemaal zelf!!

De keldermeester zorgt ervoor dat er genoeg eten en drinken is. Hij houdt de voorraad in de gaten. De kok zwaait de scepter in de keuken. Hij wordt geholpen door verschillende knechten.

 

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Maart 6, 2022

  
Terug naar Mijn klooster

 

Refter of eetzaal

 

Broeder Henk eet een hapje in de refter

 

 

Terug naar Mijn klooster