Refter

Welkom in de refter.


In deze ruimte eten wij. Twee keer per dag komen wij hier samen; voor het ontbijt en het avondmaal.

Tijdens het eten mogen wij niet gezellig met elkaar kletsen. Een monnik leest voor uit de Bijbel en de rest van de broeders eet en luistert.

Hoeveel wij te eten krijgen, heeft Benedictus in zijn Regels opgeschreven. Wij krijgen een pond brood, groenten en fruit, een weinig vlees of vis en een halve liter wijn per dag. Dat is niet heel veel maar de meeste boeren krijgen veel minder te eten!!!

Er zijn veel dagen waarop wij vasten. Dan eten wij niet en drinken alleen water. Sommige broeders denken dat zij God blij maken door zich zelf uit te hongeren. Zij eten alle dagen heel weinig zodat zij alle dagen honger hebben.

Broeder Henk!! Hoe komt het klooster aan het eten?

Het eten wordt zoveel mogelijk op onze eigen landerijen gemaakt. Akkers geven graan en wij hebben vee voor melk, vlees en wol. Ook hebben wij een grote visvijver.

De monniken werken zelf ook op het land maar het meeste zware landbouwwerk wordt door onze bedienden gedaan. Het werk in de moestuin (groenten), boomgaard (fruit) en kruidentuin doen wij helemaal zelf!!

De keldermeester zorgt ervoor dat er genoeg eten drinken is. Hij houdt de voorraad in de gaten. De kok zwaait de scepter in de keuken. Hij wordt geholpen door verschillende knechten.

 

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Maart 31, 2016

  
Terug naar Mijn klooster

 

Refter of eetzaal

 

Broeder Henk eet een hapje in de refter

 

 

Terug naar Mijn klooster