Romeinse wegen

Vanaf het moment dat de Romeinen gebieden begonnen te veroveren, bouwden zij wegen. In 312 v. Chr. legden zij hun eerste grote weg aan: de Via Appia. Zeshonderd jaar later lagen er honderden wegen in het Romeinse Rijk, met een totale lengte van 80.000 (!) km.


Meester Henk!! Hoe bouwden de Romeinen hun wegen?

De Romeinen wisten dat de kortste afstand tussen twee punten een rechte lijn is. Daarom probeerden zij hun wegen zo recht mogelijk te bouwen. Landmeters berekenden de meest rechte lijn. Daarvoor kozen zij goedgelegen stukken grond. Gaf de natuur een probleem, dan bouwden zij bruggen over rivieren en tunnels door bergen.

Romeinse brug / Romeinse tunnel

De wegen waren 4 á 5 meter breed. Eerst legden de bouwers een grondlichaam van zand, kleine stenen en grind. Daarop legde men grote stenen. De wegen lagen hierdoor iets hoger waardoor regenwater gemakkelijk wegstroomde naar de greppels die men aan weerszijden van de weg hadden gegraven. In gebieden met een slappe, natte bodem, zoals in Nederland, werden de wegen verstevigd met rijen houten palen. Soms lager naast de weg nog een strook voor het vee.

Meester Henk!! Lagen er ook Romeinse wegen in Nederland?

Ja zeker, ook in Nederland hebben de Romeinen wegen gebouwd. De belangrijkste weg was de grensweg (Limes-weg). Deze weg liep over de zuidelijke oever van de Rijn. Het verbond de forten die langs dit deel van de grens stonden. Een tweede belangrijke weg liep vanuit de kust, via het zuidelijke rivierengebied, naar Nijmegen. Nijmegen was een belangrijk fort.Vanuit Nijmegen liepen wegen naar de Limes-weg en naar Maastricht. Maastricht lag op de belangrijke weg tussen Keulen (hoofdstad van de Romeinse provincie Germania Inferior) en de Atlantische Oceaan.

Romeinse wegen in Nederland

Meester Henk!! Waarvoor bouwden de Romeinen de wegen?

De wegen werden in de eerste plaats gebouwd voor militaire doeleinden: legereenheden konden gemakkelijk oprukken van de ene naar de andere plaats. Als ergens een lokale opstand uitbrak konden veel soldaten zich snel verplaatsten om de orde te herstellen. Daarnaast bestond er een uitgebreide koeriersdienst. Koeriers moesten de orders vande generaals snel van de ene naar de andere plek kunnen brengen. Via het uitgebreide wegennet ging dat vrij snel. Speciaal voor de koeriersdienst stonden overal in het Romeinse Rijk stallen (stationes) langs de wegen. Daar konden de koeriers hun paarden wisselen.

Naast de militaire functie waren de wegen ook belangrijk voor de handel. Uit de verre provincies werden veel goederen naar Rome gebracht. Ook waren er veel goederen in de provincies nodig. Niet alleen om de soldaten te voeden maar ook bouwmateriaal om de forten en wachttorens te bouwen en te onderhouden.

Maar ook de gewone Romeinen gebruikten de wegen om te reizen. Men reisde per voet, te paard, in een wagen of in een draagstoel. Het reizen was redelijk aangenaam want overal langs de wegen stonden herbergen (taberna) waar reizigers konden rusten en eten. Ook wisten de reizigers hoelang de reis nog was want overal langs de wegen stonden mijlpalen. Mijlpalen waren stenen palen die aangaven hoever het nog was naar de volgende belangrijke stad. Maar op elke mijlpaal stond ook de afstand naar het centrum van het Romeinse Rijk: Rome.

Romeinse weg

Heb je nog vragen ? Mail dan naar meester Henkl.

Een korte geschiedenis van het Romeinse Rijk Een korte geschiedenis van het Romeinse Rijk

Opkomst van het Romeinse Rijk

Bloei van het Romeinse Rijk

Ondergang van het Romeinse Rijk

Het Romeinse Leger Het Romeinse Leger

Brood en Spelen Brood en Spelen

Toneel

Wagenrennen

Gladiatoren

Slavernij in het Romeinse Rijk Slavernij in het Romeinse Rijk

Lezen en schrijven Lezen en schrijven

Romeinse goden De Romeinse goden

De Romeinen in Nederland De Romeinen in Nederland

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Februari 18, 2024

Terug naar startpagina Romeinen

  
Terug naar startpagina Romeinen

 

 

 

Romeinse landmeter

 

Aanleg van een Romeinse weg

 

 

 

Romeinse soldaten op weg

 

Mijlpaal

 

Voor nog meer informatie kun je kijken bij

www.kinderpleinen.nl ,

meestersipke.nl

Romeinse wegen in de Lage Landen